Factors of climate change additively augment the IgE-enhancing potential of ragweed pollen.

S. Oeder, A. Braun, M. Kamml, F. Alessandrini, U. Kanter, M. Hauser, J. Durner, D. Ernst, F. Ferreira, J. Ring, M. Mempel, C Schmidt-Weber, Jan Gutermuth

Onderzoeksoutput: Editorial

50 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)566-566
Aantal pagina's1
TijdschriftAllergy
Volume67
Nummer van het tijdschriftNovember
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Factors of climate change additively augment the IgE-enhancing potential of ragweed pollen.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit