Gezinnen, generaties en inkomensverdeling - Ontwikkelingen in Vlaanderen, 1975-86

Bea Cantillon, Ronny Lesthaeghe

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)201-238
Aantal pagina's38
TijdschriftTijdschrift voor Sociologie
Volume8
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusPublished - 1987

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Sociologie, 1987, vol. 8 (2-3): 201-238.

Citeer dit