Gezinsvorming en - ontbinding: de twee transities

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageFamily formation and dissolution: the two transitions
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-33
Aantal pagina's25
TijdschriftTijdschrift voor Sociologie
Volume8
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusPublished - 1987

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Sociologie, 1987, vol. 8 (2-3): 19-33.

Citeer dit