Fatigue resistance measured with pneumatic and hydraulic handgrip systems are not interchangeable

Onderzoeksoutput: Poster

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fatigue resistance measured with pneumatic and hydraulic handgrip systems are not interchangeable'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences