Fault detection via sparsity-based blind filtering on experimental vibration signals

Onderzoeksoutput: Conference paper

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fault detection via sparsity-based blind filtering on experimental vibration signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science