Felicitometrie. Geluk in een progressief evolutionair wereldbeeld

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

De vraag naar het goede leven raakt de kern van het bestaan en is dan ook sinds mensenheugenis een populair thema van het denken. Wat relatief nieuw is, is de ontvoogding van het thema uit de sfeer van religie en moraal en de opname ervan in de wetenschap. De Verlichting heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor welzijn, en de snelle expansie van 'Quality of Life' (QOL) of 'Happiness Studies', door Bernheim 'felicitometrie' genoemd (Bernheim 2006b), is hier een uitloper van. Onze eigen bijdrage hiertoe is de autobiografisch geankerde Anamnetisc Comparatie Self-Assessment (ACSA), die levenskwaliteit beschouwt als een individueel, experientieel emergent construct. Verscheidene veldstudies suggereren dat ACSA culturele en andere relativiteitsbiases gereklateerd aan conventionele maten voor levenskwaliteit reduceert. Er wordt besloten dat ACSA in het bijzonder tot nut kan zijn in combinatie met conventionele multidimensionele, meer-item instrumenten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87-105
Aantal pagina's19
TijdschriftEthiek & Maatschappij
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mei 2009

Citeer dit