Field research on the changes of performance related characteristics during an 800 meter run.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)39-40
Aantal pagina's2
TijdschriftVlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde & Sportwetenschappen
Volume22
Nummer van het tijdschrift89
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde & Sportwetenschappen 22(89): 39-40, 2002

Citeer dit