Fine-tuning of Nonlinear Optical Contrasts of Hexaphyrin-based Molecular Switches using Inverse Design

Eline Desmedt, Tatiana Marianne Woller, Johannes Teunissen, Freija De Vleeschouwer, Mercedes Alonso Giner

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fine-tuning of Nonlinear Optical Contrasts of Hexaphyrin-based Molecular Switches using Inverse Design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry