Flemish foster mothers' perceptions of support needs regarding problem behaviors of their foster child and their own parental approach.

Femke Vanschoonlandt, Frank Van Holen, Johan Vanderfaeillie, Skrallan De Maeyer, Caroline Andries

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

volgt
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)71-86
Aantal pagina's16
TijdschriftChild and Adolescent Social Work
Volume31
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flemish foster mothers' perceptions of support needs regarding problem behaviors of their foster child and their own parental approach.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit