Flexibility as a Mediator between Personality and Well-Being in Older and Younger Adults: Findings from Questionnaire Data and a Behavioral Task

Priska Steenhaut, Gina Rossi, Ineke Demeyer, Rudi De Raedt

Onderzoeksoutput: Article

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flexibility as a Mediator between Personality and Well-Being in Older and Younger Adults: Findings from Questionnaire Data and a Behavioral Task'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences