Formulaic sequences and perceived oral proficiency: putting a lexical approach to the test

Frank Boers, June Eyckmans, Jenny Kappel, Hélène Stengers, Murielle Demecheleer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

246 Citaten (Scopus)

Samenvatting

--
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)245-261
Aantal pagina's17
TijdschriftLanguage Teaching Research
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formulaic sequences and perceived oral proficiency: putting a lexical approach to the test'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit