Fourier spectral factor model for prediction of multidimensional signals

A. Alexander Miranda, C. Olsen, G. Bontempi

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2172-2177
Aantal pagina's6
TijdschriftSignal Processing
Volume91
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit