Fourth Belgian multicenter survey of antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria

Ingrid Wybo, Oriane Soetens, Evilien Vekens, Kristof Vandoorslaer, G. Claeys, Y Glupczynski, M. Ieven, P. Melin, C Nonhoff, H. Rodriguez, J Verhaegen, Denis Pierard

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)155-161
Aantal pagina's7
TijdschriftJ Antimicrob Chemother
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fourth Belgian multicenter survey of antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit