Frailty: kwetsbaarheid bij senioren. Een frisse kijk op een groeiend fenomeen.

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

Toenemende levensverwachting is een trend die over heel Europa kan vastgesteld worden. Ook in België is deze trend onmiskenbaar aanwezig. In de vergrijzende samenleving vormt de steeds groter wordende groep 65+ers en 85+ers dan ook een grote en boeiende uitdaging. Een uitdaging die niet alleen geldt voor het lokaal beleid en voor zorgverleners, maar ook voorzorgorganisaties en beleidsmakers op regionaal-, gemeenschap- en federaal niveau. Door een belangrijke mentaliteitsverschuiving in het benaderen van ouderen en ouder worden, doet het concept 'Active and Healthy Ageing'of 'Actief en Gezond Verouderen' zijn intrede. Complementair aan de toenemende levensverwachting, tracht 'Active and Healthy Ageing' vooral gezonde levensjaren toe te voegen. Naarmate mensen verouderen, vergroot echter het risico op negatieve gezondheidskenmerken, zoals chronische aandoeningen of een functionele achteruitgang.Door actief en gezond te verouderen kan men trachten deze negatieve kenmerken zo veel mogelijk te voorkomen of uit te stellen, waardoor uiteindelijk minder sprake is van opname in een woonzorgcentrum of hospitalisatie. Dit zijn dan ook gebeurtenissen die een grote budgettaire impact hebben op onze gezondheidszorguitgaven (Europese Commissie, 2013). Eén van de belangrijkste en grootste bezorgdheden aangaande onze verouderende samenleving, is frailty of kwetsbaarheid. Active and Healthy Ageing leidt tot een betere gezondheid op hogere leeftijd, terwijl frailty gezond verouderen bemoeilijkt. Frailty wordt in de balans vaak als tegengewicht van actief en gezond verouderen aanzien. In dit hoofdstuk worden de verschillende benaderingen van frailty, hun gevolg op prevalentie- en incidentiecijfers, en het management en beleid van frailty besproken.
Originele taal-2Dutch
TitelWelzijn en Zorg in Vlaanderen
SubtitelWegwijzer voor de sociale sector
UitgeverijWolters Kluwer
Pagina's489-508
Aantal pagina's20
ISBN van geprinte versie978-90-465-6379-3
StatusPublished - 29 sep 2014

Keywords

  • actief en gezond verouderen
  • kwetsbaarheid
  • ouderen
  • management
  • beleid

Citeer dit