Samenvatting

Vrijheid van religie en neutraliteit van de overheid lijken een verworven recht. Onder vrijzinnig, atheïstisch of humanistisch geïnspireerde auteurs tekent zich echter een duidelijke breuklijn af in de discussie over hoe de publieke ruimte kan ingevuld worden. Aan de ene kant vinden we fervente voorvechters van het ‘vrij zijn van religie’ (freedom from) en van een strikte neutraliteit, aan de andere kant wordt vrijheid van religie (freedom of) benadrukt en een inclusieve of pluralistische neutraliteit verdedigd. Een debat als dat over het hoofddoekenverbod heeft deze breuklijn duidelijk naar voren laten komen.
Dit boek wil deze thematiek vanuit verschillende perspectieven belichten: filosofisch, ethisch, sociologisch, juridisch… Vragen die daarbij aan de orde kunnen zijn: wat betekent vrijheid van religie en neutraliteit en hoever reikt dit? Welke plaats krijgen religies en andere levensbeschouwingen in een seculiere en diverse samenleving? Hoe kunnen deze zich positioneren in de publieke ruimte en instellingen als het onderwijs of de gezondheidszorg? Hoe verhouden ongelovigen zich in dat opzicht tegenover gelovigen, confessionele tegenover niet-confessionele levensbeschouwingen? Wat betekent het dat religie – en bij uitbreiding andere levensbeschouwingen - een privé aangelegenheid zou zijn?

Het boek zal verschijnen in de reeks Humanismen van VUBPress. Deze reeks wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt er een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens. In een hedendaagse context betekent dat respect voor de mens in haar of zijn diversiteit en pluraliteit, en voor de manier waarop individuen naar identiteit, zin- en betekenisgeving zoeken.
Vertaalde titel van de bijdrageFree(dom) of religion
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBrussels
UitgeverijASP / VUBPRESS
Aantal pagina's264
ISBN van geprinte versie9789057184550
StatusPublished - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vrij(heid) van religie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit