Frequency domain maximum likelihood estimation of linear dynamic errors-in-variables models

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frequency domain maximum likelihood estimation of linear dynamic errors-in-variables models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science