From a disposable ureteroscope to an active lightweight fetoscope—characterization and usability evaluation

Julie Legrand, Mouloud Ourak, Allan Javaux, Caspar Gruijthuijsen, Mirza Awais Ahmad, Ben Van Cleynenbreugel, Tom Vercauteren, Jan Deprest, Sebastien Ourselin, Emmanuel Vander Poorten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4359 - 4366
Aantal pagina's7
TijdschriftIEEE Robotics and Automation Letters
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit