Van trump tot soloslim en open miserie? ICE als troefkaart voor (kleuren)wiezers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Reflections about a campaign to recognize Whist playing as form of intangible cultural heritage
Vertaalde titel van de bijdrageFrom trump to soloslim and open misery? ICH as trump card for (colour)whist-players
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-56
Aantal pagina's7
TijdschriftFaro / Tijdschrift over cultureel erfgoed
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 20 dec 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Van trump tot soloslim en open miserie? ICE als troefkaart voor (kleuren)wiezers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit