Samenvatting

Fundamental movement skill performance of preschool children related to family context
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)649-660
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of sports sciences
Volume29
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 8 apr 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fundamental movement skill performance of preschool children related to family context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit