Fuzzy autoepistemic logic and its relation to fuzzy answer set programming

Marjon Blondeel, Steven Schockaert, Martine De Cock, Dirk Vermeir, Weiru Liu (Redacteur), Henri Prade (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Investigating the relation between fuzzy autoepistemic logic and fuzzy answer set programming
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-80
Aantal pagina's30
TijdschriftFuzzy Sets and Systems
Volume239
Nummer van het tijdschriftSpecial issue ECSQARU 2011
StatusPublished - 16 mrt 2014

Bibliografische nota

Weiru Liu, Henri Prade

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fuzzy autoepistemic logic and its relation to fuzzy answer set programming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit