Gedragsproblemen en de samenhang met kind-en gezinsfactoren bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Skrallan De Maeyer, Johan Vanderfaeillie, Sylvia Mommaerts, Caroline Andries

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Onderzoek naar gedragsproblemen en de samenhang met kind-en gezinsfactoren bij jongeren met een licht verstandelijke beperking, beperkt zich vaak tot kindfactoren.
Van 100 jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen 12 en 16 jaar verblijvend in een Medisch-Pedagogisch Instituut, werden er op basis van de scores op de CBCL, 25 met veel en 25 met weinig gedragsproblemen geselecteerd. Deze groepen werden vergeleken voor kindfactoren (geslacht, leeftijd, IQ, zelfwaardering, levensgebeurtenissen en bijkomende stoornis), opvoederfactoren (stressbeleving en taakbelasting) en factoren uit de (in)directe omgeving (socio-economische status en leefgroepwerking). Hiervoor werd de opvoedervragenlijst, de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index en de Competentiebelevingsschaal gebruikt.
De adolescenten verschillen niet van elkaar inzake kindfactoren en factoren uit de (in)directe omgeving. Adolescenten met veel gedragsproblemen hebben marginaal significant meer een bijkomende stoornis. De opvoeders van beide groepen vinden hun begeleidingstaak even belastend.
In tegenstelling tot de verwachtingen verschillen jongeren met veel en jongeren met weinig gedragsproblemen voor de onderzochte factoren nauwelijks van elkaar.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)176-185
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume49
StatusPublished - 2010

Keywords

  • verstandelijke beperking
  • gedragsproblemen

Citeer dit