Gelokaliseerd haarverlies: diagnose, behandeling en psychologische aspecten

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)535-538
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2010

Citeer dit