Gemechaniseerde katoenbedrijven in de Gentse periferie, 1880-1925. De delokalisering van een traditionele nijverheidssector naar het platteland

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

In dit verkennende artikel tast ik af hoe context, tijd, ruimte en schaalgrootte kunnen bijdragen tot een beter begrip van delokaliseringsprocessen in de geschiedenis van de lokale samenleving en van bedrijven. Ik richt de blik op de gemechaniseerde katoennijverheid in een plattelandsdorp, die in de periode 1880-1925 nog heel conventioneel bleek. Enkele onderzoeksperspectieven blijken nog maar weinig gekend, zoals de oprichtingscontext van bedrijven,de ruimtelijke inplanting van fabrieken, de bedrijfsinfrastructuur of de verhoudingen tussen de ondernemingen onderling. Dit artikel toont alvast aan dat het rurale textielverleden geenszins een leeg gegraven site is voor het industrieel-archeologische onderzoek.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)81-130
Aantal pagina's50
TijdschriftAppeltjes van het Meetjesland
Volume70
StatusPublished - 2019

Keywords

 • Varlez
 • Vandervelde
 • de Hemptinne
 • D'Heygere
 • Van Dorpe
 • Gent
 • Waarschoot
 • Meetjesland
 • delokaliseren
 • offshore
 • delokalisering
 • delocalization
 • textielindustrie
 • Textielarchitectuur
 • textile industry
 • Ghent
 • katoennijverheid
 • katoenindustrie
 • cotton industry
 • industrie cotonnière
 • Gand
 • terugkeer naar het platteland
 • Baertsoen
 • Buysse
 • Kraft
 • industriële archeologie
 • industrial archaeology

Citeer dit