Generating Democratic Legitimacy through Deliberative Innovations: The Role of Embeddedness and Disruptiveness

Didier Caluwaerts, Min Reuchamps

Onderzoeksoutput: Article

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13-27
TijdschriftRepresentation
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit