Genetic engineering of oxidative stress resistance in higher plants

D. Hérouart, C. Bowler, H. Willekens, W. Van Camp, Luit Slooten, Marc Van Montagu, Dirk Inzé

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1993

Bibliografische nota

Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 343, 235-240

Citeer dit