'Genoeglijk onderonsje' of 'totale oorlog'? Regionale identificatie en Gelderse ontmoetingen in het Nederlandse voetbal

Jon Verriet

Onderzoeksoutput: Article

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)211-233
TijdschriftBijdragen en Mededelingen Gelre
Volume107
StatusPublished - 20 dec 2016

Citeer dit