Genome-wide assessment of DNA methylation alterations induced by superovulation, sexual immaturity and in vitro follicle growth in mouse blastocysts

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide assessment of DNA methylation alterations induced by superovulation, sexual immaturity and in vitro follicle growth in mouse blastocysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences