Geyzen Anneke, De smaak van thuis. Erfgoed en voeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2018,

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftBulletin d'information - ABHC
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 3 apr 2019

Citeer dit