Glucose Metabolism Characterization During Mouse In Vitro Maturation Identifies Alterations In Cumulus Cells†

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

10 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucose Metabolism Characterization During Mouse In Vitro Maturation Identifies Alterations In Cumulus Cells†'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences