GLUCOSE RECOGNITION DETERMINES FUNCTIONAL-HETEROGENEITY IN THE PANCREATIC B-CELL POPULATION

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)503-503
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetologia
Volume32
Nummer van het tijdschrift25th EASD
StatusPublished - 1989

Citeer dit