Glucose regulates rat beta cell number through age-dependent effects on beta cell survival and proliferation.

Zerihun Assefa, Astrid Marie-Therese Lavens, Christophe Steyaert, Geert Stangé, Geert Martens, Zhidong Ling, Karine Hellemans, Daniel Pipeleers

Onderzoeksoutput: Article

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucose regulates rat beta cell number through age-dependent effects on beta cell survival and proliferation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology