Glycerol treatment as recovery procedure for cryopreserved human skin grafts positive for bacteria and fungi

Gilbert Verbeken, G. Verween, D. Devos, B. Pascual, C. Richters, Arlette De Coninck, Diane Roseeuw, N. Ectors, T. Rose, S. Jennes, Jean-Paul Pirnay

Onderzoeksoutput: Article

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's8
TijdschriftCell Tissue Bank
Volume13
Nummer van het tijdschrift2012
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glycerol treatment as recovery procedure for cryopreserved human skin grafts positive for bacteria and fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit