Godsdienst en politiek versus privaat en publiek.

Jean-Marc Piret, Koo Van Der Wal (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

In dit artikel schetst de auteur zijn visie op de verhouding van godsdienst en politiek in een geseculariseerde samenleving. In tegenstelling tot een -bij ondergeïnformeerde filosofen- veel voorkomend vooroordeel is het Franse model van de laïcité geen godsdienstvijandig ideologisch systeem, maar wel een leerstuk dat de staat en de godsdienst als twee onafhankelijke sferen beschouwt, en dit ter bevordering van beider autonomie. "Privatisering van de religie" betekent in deze context niet dat de godsdienst publiek onzichtbaar dient te worden en zich verplicht moet terugtrekken achter de private voordeur, maar wel dat de staat zich geëmancipeerd heeft van de politieke ambities van de godsdienst. De godsdienst kan zich complementair aan dat emancipatieproces organiseren als een vrije maatschappelijke activiteit waarmee de staat zich niet heeft te bemoeien zolang de veiligheid of de openbare orde niet in het gedrang komen. In het tweede gedeelte van het artikel analyseert de auteur de verhouding van godsdienst en staat in de V.S. en toont aan dat er daar sprake is van een spanning tussen een tolerante religieuze cultuur en een religieus tolerante seculiere cultuur. Met Ronald Dworkin verkiest hij de laatste boven de eerste.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-27
Aantal pagina's8
TijdschriftFilosofie
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jul 2008

Bibliografische nota

Koo Van der Wal

Keywords

  • godsdienst en politiek
  • scheiding van kerk en staat
  • laïcité

Citeer dit