Good Clinical Practice in de diagnose en behandeling van ADHD bij volwassenen met verslaving. Aanbevelingen voor de klinische praktijk. Update januari 2016.

Onderzoeksoutput: Other contribution

Samenvatting

Deze richtlijn is gericht naar clinici, meer bepaald artsen, psychiaters en psychologen die in hun praktijk of instelling te maken hebben met personen met een verslaving aan alcohol of andere drugs en verslavingsartsen werkzaam in een ambulante en/of residentiële setting. Deze richtlijnen willen een nuttige en praktische leidraad bieden bij het diagnosticeren en behandelen van (jong)volwassenen (mannen en vrouwen van 18 tot 40 jaar oud) met ADHD en een verslavingsproblematiek. Daarnaast beoogt dit document een overzicht te geven van de beschikbare evidentie en de hiaten die er bestaan met betrekking tot dit onderwerp.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenGuideline
OutputmediaDraaiboek
UitgeverP. Van Deun
Aantal pagina's50
Plaats van productieBrussel
Uitgave2016
StatusPublished - 2016

Citeer dit