Graantransport en graanprijzen in Ramessidisch Egypte. Het recto van P. Amiens en P. Baldwin gekwantificeerd

Frits Heinrich, Paul W. van Pelt

Onderzoeksoutput: Article

Vertaalde titel van de bijdrageGrain Transport and Grain Prices in Ramesside Egypt. The Recto of P. Amiens and P. Baldwin quantified
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-12
Aantal pagina's12
TijdschriftTMA. Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume56
StatusPublished - 2017

Citeer dit