GRAMMAR DISRUPTION IN A PATIENT WITH NEURO-SWEET SYNDROME

Peter Marien, Wim Tops, Roel Crols, Roel Jonkers, Peter De Deyn, Jo Verhoeven

Onderzoeksoutput: Article

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235-247
Aantal pagina's13
TijdschriftNeurocase
Nummer van het tijdschrift18
StatusPublished - 1 jan 2012

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'GRAMMAR DISRUPTION IN A PATIENT WITH NEURO-SWEET SYNDROME'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit