Gramsci and The Prince: Taking Machiavelli outside the realist courtyard?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)345-366
Aantal pagina's22
TijdschriftReview of International Studies
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit