Green deal industrial plan: en wat met de staatssteunregels?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Op 1 februari 2023 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een ‘Green Deal Industrial Plan’. In dat plan stelt de Commissie maatregelen voor die de Europese industrie moeten beschermen tegen de marktverstorende gevolgen van de Amerikaanse ‘Inflation Reduction Act’. Met het plan komt ook het debat over de toekomst van de Europese staatssteunregels opnieuw op de voorgrond. Een analyse.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-16
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Juristenkrant
Nummer van het tijdschrift465
StatusPublished - 8 mrt 2023

Citeer dit