Haalbaar ouderschap. Methodiekhandboek inzake risicoclassificatie en onderzoek naar haalbaar ouderschap.

Babette Potoms, Frank Van Holen, Femke Geers, Dominique Janssens, Johan Vanderfaeillie

Onderzoeksoutput: Book

Originele taal-2Dutch
UitgeverijVUBPress
Aantal pagina's220
ISBN van geprinte versie9789057189623
StatusPublished - 2020

Citeer dit