Hair ethyl glucuronide concentrations in teetotalers: Should we re-evaluate the lower cut-off?

Cleo L Crunelle, Michel Yegles, Mireille De Doncker, Delphine Cappelle, Adrian Covaci, Alexander L N van Nuijs, Hugo Neels

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hair ethyl glucuronide concentrations in teetotalers: Should we re-evaluate the lower cut-off?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences