Hand–Object Interaction Modeling for Precision Grasp by Multi-fingered Hands

Roshan Kumar Hota, Cheruvu Siva Kumar, Greet Van de Perre, Tom Verstraten

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hand–Object Interaction Modeling for Precision Grasp by Multi-fingered Hands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science