Heat shock response in archaea

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

5 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heat shock response in archaea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology