Hemoadsorption therapy in the critically ill: solid base but clinical haze

Patrick M Honoré, David De Bels, Leonel Barreto Gutierrez, Herbert D Spapen

Onderzoeksoutput: Editorial

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer22
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Intensive Care
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 31 jan 2019

Citeer dit