Het Argo-decreet, de Lege Ferenda.Omtrent de bevoegdheids-, aansprakelijkheids- en toezichtsregeling

Nadia Vernimmen, Ludo Veny

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1993

Bibliografische nota

T.O.R.B. 1992-93, 124-130.

Citeer dit