Het beroepsleven van katoenfabrikant Joannes Baptiste De Schepper (1814-1889), of de dynamiek van het industriële kapitaal in het hart van het Meetjesland

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Dit artikel belicht de katoenproductie op het platteland in de negentiende eeuw, en de overgang van het commercieel kapitalisme naar het industrieel kapitalisme. Er ging een remmende invloed uit van dit zogenaamde handelskapitaal: die hinderpaal blijkt uit het feit dat de overgang van huisweverij naar gemechaniseerde nijverheid in haast alle rurale streken zeer lang is uitgebleven. Maar hier en daar waren er gebieden waar zelfstandige fabrikanten en geëmancipeerde tussenhandelaars ondernemersinitiatieven ontplooiden en op deze manier de industriële productie in toenemende mate controleerden en de mechanisering bevorderden. Dat was bijvoorbeeld het geval voor Sint-Niklaas in het Waasland en voor Waarschoot in het Meetjesland. Deze bijdrage bestudeert de regionale relatie tussen verschillende textielstreken binnen de contouren van een plaatselijke focus: de ambachtelijke- en fabrieksnijverheid in het Meetjesland stonden niet los van de ontwikkelingen in het Waasland of de stad Gent, en vice versa.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)91-159
TijdschriftAppeltjes van het Meetjesland
Volume68
StatusPublished - 2017

Keywords

  • merchant capitalism
  • industrial capitalism
  • countryside
  • capitalism
  • Meetjesland
  • Waasland
  • cotton
  • cotton industry
  • commercial capitalism

Citeer dit