Het bestuur van een vennootschap is (blijft) zelf bevoegd om namens die vennootschap hoger beroep in te stellen tegen de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (noot onder Cass. 5 september 2013)

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftE.R.O. (Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht)
Volume16
Nummer van het tijdschrift169
StatusPublished - 2014

Citeer dit