Het democratiseringseffect van Bologna. Doorstroming in het hoger onderwijs

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)54-57
TijdschriftTh&Ma : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management
Volume23
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2016

Citeer dit