Het Gerecht vernietigt de goedkeuringsbesluiten van de staatssteun aan KLM en TAP: een (pyrrus)overwinning voor Ryanair?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)177-183
Aantal pagina's7
TijdschriftSociaal-Economische Wetgeving
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1 mrt 2022

Citeer dit