166 Downloads (Pure)

Samenvatting

Van 2 tot 9 november 2021 bracht het Europees Comité ter preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) een ad hoc bezoek aan
België. Het doel van het bezoek was om na te gaan of de situatie in de Belgische gevangenissen verbeterd was na het laatste periodieke bezoek van maart-april
2017. Tijdens het ad hoc bezoek in 2021 werden de gevangenissen van Antwerpen, Lantin, Sint-Gillis en Ieper bezocht. In zijn rapport van dit bezoek, dat op 29 november 2022 verscheen, besteedt het CPT bijzondere aandacht aan de materiële detentieomstandigheden, het terugkerende probleem van de overbevolking, de activiteiten, de gezondheidszorg (waaronder de situatie in de psychiatrische annexen) en ten slotte de personeels- en arbeidsomstandigheden (CPT, 2022a). We gaan in deze bijdrage dieper in op enkele belangrijke bevindingen uit het rapport en enkele reacties van de Belgische overheid.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)78-84
Aantal pagina's7
TijdschriftPanopticon
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 feb 2023

Citeer dit