Het recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor: subjectivering in geval van terreurdaden (en daarbuiten)

Maarten Colette, Franky Goossens

Onderzoeksoutput: Annotation

619 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)417-427
Aantal pagina's11
TijdschriftNullum Crimen
Volume14
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 15 okt 2019

Citeer dit